Pedagogiska möbler

Pedagogiska möbler

Pedagogiska möbler – ge barnen verktyg till att erövra världen

Rummens inredning och möblering ska inspirera barnen att utforska och experimentera, så dem utvecklar nya färdigheter. Med UNIQAs pedagogiska möbler kan ni skapa rum i rummet med möjlighet till zonlek, utmana barnens sinnen och träna barnens motoriska förmåga. Det ger bättre miljö för inlärning, utveckling, trivsel och hälsa samt en bättre arbetsmiljö för dem vuxna.

I samband med inredningen är det viktigt att man har alla aspekter med, så barnen möter så många utmaningar som möjligt och så man till en stor utsträckning kan använda möblerna på många sätt i deras lek. Satsa gärna på mobila och flexibla möbler och variera dem från rum till rum.
Vårat spännande sortiment innehåller bl.a. klätterväggar, lek- och sinnesmöbler, väggelement och inomhus lekplatser. Det kommer att hjälpa dig till att få en bra miljö för barnen – såväl estetisk som fysisk – som stimulerar och utvecklar barn.

Alla våra basmöbler är tillverkade av PEFC certificeret trä i bästa kvalitet och alla våra produkter uppfyller dem ställda och hårda krav som dessa miljöer skall uppfylla. Det är för att säkra så att ni och barnen får den bästa miljö.
Med pedagogiska möbler från UNIQA får ni:

• Motorisk träning – investera till exempel i klätterväggar, som utvecklar barnens motorik
• Utmaning av barnens sinnen – våra lek- och sinnesmöbler stimulerer alla sinnen
• Kvalitet i världsklass – alla möbler är i den bästa kvalitet
• Spännande forskning – barnen blir inspirerade till att utforska och experimentera
• Bra miljö för barnen – både estetiskt och fysiskt
Om ni önskar inspiration till projektet har vi många bra referenser.


Lösningsförslag utifrån era behov

Med visuella ritningar är det lätt för både personal, styrelse och föräldrar att få en fullständig överblick över den nye inredningen. UNIQAs arkitektteam designar gärna ett lösningsförslag till er utifrån era behov. Arkitektritningen ger er en trygghet och överblick innan köpet. Kontakta oss på tlf. 0220 48 48 08.