Stötdämpning

Stötdämpning

Ljuddämpande - skapa en god ljudmiljö på förskolan

Buller är en av de största utmaningarna på förskolor, skolor och liknande miljöer. Med rätt ljuddämpning kan man skapa en god ljudmiljö, minska bullernivåerna och skapa en lugnare omgivning.

Bullerstörningar kan minskas betydligt med akustiska skärmar. Det är också en bra idé att dela upp ett stort rum i mindre rum som barnen kan leka ostört i. Med rumsavdelare från UNIQA kan du skapa alla utrymmen i rummet du skulle kunna tänka dig tillsammans med att du minskar ljudnivån.

Med UNIQAs ljuddämpnade väggar uppnår ni följande:

  • Bra akustiska ramar- undvika onödigt väsen i rummet
  • Lägre ljudnivå- mindre oväsen ger lugnare omgivning

 
"Fallande ordning

13 artiklar

Fallande ordning

13 artiklar