Basis möbler

Basis möbler

Basmöbler – inredning av barnmiljö

UNIQAs sortiment av basmöbler är en av Europas största. Vi eftersträvar kompromislös kvalitet med högsta säkerhet som skall uppfylla dem krav förskolan och skolans värld står inför. Vi har en av marknadens högsta garanti tider, då vi vet att våra produkter har högtsa möjliga kvalite. Detta gört också att du som kund får en långsiktigt investering och säkerhet på ditt köp hos oss.

Rummens inredning och möblering ska inspirera barnen att utforska och experimentera, så dem utecklar nya färdigheter. Med UNIQAs pedagogiska möbler kan ni skapa rum i rummet med möjlighet till zonlek, utmana barnens sinnen och träna barnens motoriska förmåga. Det ger bättre miljö för inlärning, utveckling, trivsel och hälsa samt en bättre arbetsmiljö för dem vuxna.

I samband med inredningen är det viktigt att man har alla aspekter med, så barnen möter så många utmaningar som möjligt och så man till en stor utsträckning kan använda möblerna på många sätt i deras lek. Satsa gärna på mobila och flexibla möbler och variera dem från rum till rum.
Vårat spännande sortiment innehåller bl.a. klätterväggar, lek- och sinnesmöbler, väggelement och inomhus lekplatser. Det kommer att hjälpa dig till att få en bra miljö för barnen – såväl estetisk som fysisk – som stimulerar och utvecklar barn.

Alla våra basmöbler är tillverkade av PEFC certificeret trä i bästa kvalitet och alla våra produkter uppfyller dem ställda och hårda krav som dessa miljöer skall uppfylla. Det är för att säkra så att ni och barnen får den bästa miljö.

Med basmöbler från UNIQA får ni:
• Motorisk träning – investera till exempel i klätterväggar, som utvecklar barnens motorik
• Utmaning av barnens sinnen – våra lek- och sinnesmöbler stimulerer alla sinnen
• Kvalitet i världsklass – alla möbler är i den bästa kvalitet
• Spännande forskning – barnen blir inspirerade till att utforska och experimentera
• Bra miljö för barnen – både estetiskt och fysiskt

Om ni önskar inspiration till projektet har vi många bra referenser.


Med visuella ritningar är det lätt för både personal, styrelse och föräldrar att få en fullständig överblick över den nye inredningen. UNIQAs arkitektteam designar gärna ett lösningsförslag till er utifrån era behov. Arkitektritningen ger er en trygghet och överblick innan köpet. Kontakta oss på tlf. 0220 48 48 08.
Vi önskar alla det bästa för våra barn. Både våra egna och dem vi omger oss med i vår vardag. En investering i deras dagliga liv kommer betala sig i längden.